København

Min baggrund

Laila Inge Henriksen, årgang 1953

Cand. psych fra Københavns Universitet 1986
Autoriseret af Psykolognævnet 1994
Specialist i psykoterapi 2002

Har arbejdet som privatpraktiserende psykolog i en længere årrække. Jeg arbejder med både korte og længerevarende individuelle terapiforløb, parsamtaler, supervision og gruppesamtaler, mest i form af psykologiske debriefings.

Før tiden som privatpraktiserende, arbejdede jeg 7 år i Forsvaret. Det var med rekruttering til alle 3 værn, lederemner, personel til specialkorps, tekniske specialer og konstabeltjenester. Udvælgelserne indbefattede anvendelse af personlighedspsykologiske prøver og kognitive tests – udvikling af ansøgerprofiler.

Jeg har arbejdet med revalidering og afholdt kurser for personer der af forskellige grunde var kommet udenfor arbejdsmarkedet, og som gerne ville have hjælp til afklaring af fremtidige muligheder i form at arbejde og uddannelse.

Jeg har været ansat i et forebyggende familieprojekt under Kirkens Korshærs Ungdomscenter - terapi med familier, par og enkeltpersoner, med et bredt spektrum af problemstillinger. Visitation og intern/ekstern erfaringsformidling og administrative opgaver, herunder ansøgning af fondsmidler.

I 8 år var jeg ansat i Københavns Kommunes Specialinstitution for stofmisbrugere – et familieambulatorium. Dette arbejde indbefattede individuelle samtaleforløb med voksne, børn, par og familier, observationer og undersøgelser af børn, for at vurdere deres trivsel og udvikling samt forældreevne undersøgelser.

Jeg er medlem af Dansk Psykologforening og således underlagt fælles nordiske regler for etik og arbejder under tavshedspligt.

Jeg har gennem min karriere været på efter- og videreuddannelse (se autorisation/specialist godkendelse) og sidenhen har jeg jævnligt været på kurser – deltager i flere forskellige supervisionsgrupper og i møder hvor det er erfaringsudveksling der er på dagsordenen.

Beliggenhed

Klinikken ligger på Vesterbro - lige på grænsen til Frederiksberg, og er placeret i den gamle porcelæns fabrik, som nu er forvandlet til kontor- og konferencefaciliteter. Man kan nå mit kontor ved at tage bus 6A ud ad Vesterbrogade. Kommer man fra Frederiksbergsiden kan man tage bus 8A via Pile Allé og stå af ved krydset Pile Allé - Vesterbrogade krydset. 

Med bil:

2 timers gratis parkering på den del af Vesterbrogade som hører ind under Frederiksberg Kommune